جنبش ِواژه ی زیستـــ

جنبش ِواژه ی زیستـــ

یاران
شتاب کنید!
که زمین نه جای ماندن است

آخرین مطالب
  • ۰۹ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۰۲ ...

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

عرفه ست و 

امید بستیم به دعای شما

به یاد هم باشیم 


 

+ بُرد یعنی زمانی که آقا امام زمان دعامون کنن؛ بخوایم که دعامون کنن .


+ برای فرج دعا کنیم.

۰۹ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۰۲

می خواهم با تو حرف بزنم.خسته ام از شبیه دیگران بودن.چقدر ادراک پیرامون برایم سخت است.در این لحظه های ساده و آسان ؛ انگار من بودم و آسمان و زمینی که هیچ کدامشان من را متعلق به خود نمی دانست و این کابوس بی هویتی ... چقدر سنگین و درناک است...

می ترسم٬امانه...این ترس نیست٬حسی شبیه سردر گمی. سوال همیشه ام همین است٬من کجایم؟کیستید و کیستم؟چقدر وهم انگیز است بودن آن چه نباید می بود و نبودن آن چه باید وجود می داشت. خوشا به حالتان که چنان بوده اید که باید می بودید. 

+عجیب روزگاریه ...

+چه روز ها که 

رفتند که رفتند ...


+...ای سر و سامان همه تو 

۰۶ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۵۵ ۱ نظر