جنبش ِواژه ی زیستـــ

جنبش ِواژه ی زیستـــ

یاران
شتاب کنید!
که زمین نه جای ماندن است

آخرین مطالب
  • ۰۹ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۰۲ ...
  • ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۵۰ رنج
  • ۲۸ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۹ ...

غم

چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۴۳ ب.ظ
دردا رو باید برداشت ، روی دوش گذاشت و ، دم نزد!۹۴/۰۴/۲۴