جنبش ِواژه ی زیستـــ

جنبش ِواژه ی زیستـــ

یاران
شتاب کنید!
که زمین نه جای ماندن است

آخرین مطالب
  • ۰۹ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۰۲ ...
  • ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۵۰ رنج
  • ۲۸ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۹ ...

...

پنجشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۰۲ ق.ظ

عرفه ست و 

امید بستیم به دعای شما

به یاد هم باشیم 


 

+ بُرد یعنی زمانی که آقا امام زمان دعامون کنن؛ بخوایم که دعامون کنن .


+ برای فرج دعا کنیم.

۹۶/۰۶/۰۹