جنبش ِواژه ی زیستـــ

جنبش ِواژه ی زیستـــ

یاران
شتاب کنید!
که زمین نه جای ماندن است

آخرین مطالب
  • ۰۹ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۰۲ ...
  • ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۵۰ رنج
  • ۲۸ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۹ ...

نامه های بلوغ

جمعه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۰۰ ب.ظ



پسرم محمد ،تو یک بار از مادر متولد شدی  و این بار باید از خودت بیرون بیایی ؛از نفس ،از غریزه ها،از عادت ها متولد شوی؛ که عیسی علیه السلام می گفت "لا یلج فی الملکوت من لا یولد مرتین" کسی که دوبار متولد نشود به ملکوت خدا راهی ندارد .

                                 

نامه های بلوغ/علی صفایی حائری




۹۴/۰۶/۲۷