جنبش ِواژه ی زیستـــ

جنبش ِواژه ی زیستـــ

یاران
شتاب کنید!
که زمین نه جای ماندن است

آخرین مطالب
  • ۰۵ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۱۲ :)

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده استحکایت دنیا 
حکایت سایه ی شماست
اگر بایستی می ایستد 
و اگر دنبالش کنی  از تو دور می شود . 

امام علی ع . غررالحکم . حکایت9818

فاطمه سین
۲۱ آبان ۹۵ ، ۱۳:۲۲ ۰ نظر