جنبش ِواژه ی زیستـــ

جنبش ِواژه ی زیستـــ

یاران
شتاب کنید!
که زمین نه جای ماندن است

آخرین مطالب
  • ۰۹ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۰۲ ...

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده استو آن خیمه و خرگاه

کهکشانی شد که از آن پس 

آن را «مَطاف عشق» می خوانند

 


سید مرتضی آوینی۰۹ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۷ ۳ نظر

آه 

از ما

و یار نبودن ها

آه از ادعاهای بی عملی که دلِ مهدی فاطمه را سوزانده


و کربلایی که هنوز هم بر پاست 

و امامی که تنها...
 

هنوزم 

حسین بن علی منتظر حر و حبیبِ...

۰۶ مهر ۹۶ ، ۱۵:۰۷ ۲ نظر