جنبش ِواژه ی زیستـــ

جنبش ِواژه ی زیستـــ

یاران
شتاب کنید!
که زمین نه جای ماندن است

آخرین مطالب
  • ۰۵ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۱۲ :)

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده استپرواز آرزوی انسان است.در پرواز احساس رهایی و شکوه جان آدم را لبریز میکند.اما سقوط هم نوعی رهایی در خود دارد و بی شباهت با پرواز نیست.برای همین هر کسی سقوط میکند و از بند بندگی رها میشود،ابتدا احساس آزادی میکند،اما پایان سقوط ضربه هولناک نابودی است.


پرواز آرزوی انسان است.در پرواز احساس رهایی و شکوه جان آدم را لبریز میکند.

اما سقوط هم نوعی رهایی در خود دارد و بی شباهت با پرواز نیست.

برای همین هر کسی سقوط میکند و از بند بندگی رها میشود،ابتدا احساس آزادی میکند،اما پایان سقوط ضربه هولناک نابودی است.

(استاد پناهیان)


فاطمه سین
۲۴ دی ۹۴ ، ۱۵:۰۳ ۱۷ نظر